Pilih Bahasa  
Book's Detail
Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafii

A. Nasab

B. Perjalanan Hidup
1. Mekkah
2. Yaman
3. Baghdad
4. Kembali Ke Mekkah
5. Kembali Ke Baghdad
6. Mesir

C. Guru
1. Hijaz
a. Sufyan bin Uyainah
b. Muslim bin Kholid az-Zanji
c Imam Malik bin Anas
2. Irak
a. Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani
b. Waki’ bin Al-Jarrah
c. Abdul Wahab bin Abdul Majid ats-Tsaqofi
d Ismail bin Ibrahim Al-Bashri

D. Murid
1. Irak
a. Abu Tsaur Al-Kalbi
b. Abu Ali Al-Karabisi
c. Al-Hasan Az-Za’farani
d. Ahmad bin Hanbal
2. Mesir
a. Al-Buwaithi
b. Al-Muzani
c. Ar-Rabi’ Al-Muradiy

E. Karya
1. Al-Hujjah
2. Ar-Risalah
3. Al-Umm
4. Musnad Imam Asy-Syafi’i

F. Pujian Para Ulama

G. Wafat

Pernyataan Tanggungjawab
Pengarang Wildan Jauhari - Personal Name
Edisi
No. Panggil 001.3 WIL b
ISBN/ISSN
Subyek e-Book
Klasifikasi
Judul Seri
GMD Text
Bahasa Indonesia
Penerbit
Tahun Terbit 2018
Tempat Terbit
Deskripsi Fisik 40 hlm
Info Detil Spesifik
Lampiran Berkas
LOADING LIST...
Ketersediaan
LOADING LIST...